česky  čs
english  en
Aplikovaná matematika pro mechaniku (2011001)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:07.06.2002
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:8Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Teorie a numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic zaměřené na rovnice matematické fyziky
Structure
Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).
Structure of tutorial
Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).
Literarture
Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT
Fořt, Neustupa: Parciální diferenciální rovnice, skripta FS ČVUT
Requirements
Keywords
lasická teorie lineárních diferenciálních rovnic, metoda konečných diferencí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)