Aplikovaná matematika pro mechaniku (2011001)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic zaměřené na rovnice matematické fyziky
Osnova
Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).
Osnova cvičení
Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).
Literatura
Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT
Fořt, Neustupa: Parciální diferenciální rovnice, skripta FS ČVUT
Požadavky
Klíčová slova
lasická teorie lineárních diferenciálních rovnic, metoda konečných diferencí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.9.2021, 23:30 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)