česky  čs
english  en
Matematika III. (2011009)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvodní kurs obyčejných diferenciálních rovnic a nekonečných řad.
Vyučující
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2023/2024
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Obyčejné diferenciální rovnice. Základní pojmy. Rovnice prvního řádu. Lineární rovnice druhého řádu. Soustavy rovnic v normálním tvaru. Autonomní soustavy. Lineární soustavy. Lineární soustavy s konstantními koeficienty. Nekonečné řady. Řady funkcí. Mocninné řady. Fourierovy řady.

Osnova cvičení
Obyčejné diferenciální rovnice. Základní pojmy. Rovnice prvního řádu. Lineární rovnice druhého řádu. Soustavy rovnic v normálním tvaru. Autonomní soustavy. Lineární soustavy. Lineární soustavy s konstantními koeficienty. Nekonečné řady. Řady funkcí. Mocninné řady. Fourierovy řady.

Literatura
[1] Stanislav Čipera: Řešené příklady z Matematiky 3. Vydavatelství ČVUT 2004, 128 stran, ISBN 80-01-02443-1.
[2] Leopold Herrmann: Obyčejné diferenciální rovnice - Řady. Komentované přednášky pro předmět Matematika III. Vydavatelství ČVUT 2004, 163 strany, ISBN 80-01-03041-5.

[3] Leopold Herrmann: Fourierovy řady. Komentované přednášky. Vydavatelství ČVUT 2002, 84 strany, ISBN 80-01-02603-5.

Klíčová slova
diferenciální rovnice, soustavy diferenciálních rovnic, nekonečné číselné řady, mocninné řady, řešení diferenciálních rovnic pomocí mocninných řad, Fourierovy řady.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)