česky  čs
english  en
Konstruktivní geometrie (2011018)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:1Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Vyučující
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Zimní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2021/2022
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2021/2022
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Zimní 2020/2021
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2020/2021
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2020/2021
Osnova
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Osnova cvičení
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literatura
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)