Konstruktivní geometrie (2011018)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:1Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Vyučující
Ing. Martin Hanek
Zimní 2021/2022
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2021/2022
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2021/2022
Ing. Martin Hanek
Zimní 2020/2021
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2020/2021
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2020/2021
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2019/2020
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2019/2020
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2018/2019
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Osnova cvičení
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literatura
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.10.2021, 9:30 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)