česky  čs
english  en
Matematika II. (2011062)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:21.05.2010
Valid until: ??Range:4P+4C
Semestr:*Credits:8
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných, typické aplikace.
Structure
Kvadratické plochy v E3. Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, gradient, implicitní funkce, extrémy. Integrální počet funkce více proměnných - dvojný a trojný integrál, metody výpočtu, křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta, plošný integrál skalární a vektorové funkce, Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta. Potenciál.
Structure of tutorial
Kvadratické plochy v E3. Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, gradient, implicitní funkce, extrémy. Integrální počet funkce více proměnných - dvojný a trojný integrál, metody výpočtu, křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta, plošný integrál skalární a vektorové funkce, Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta. Potenciál.
Literarture
- J.Neustupa: Matematika II. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
- E.Brožíková, M.Kittlerová: Sbírka příkladů z Matematiky II. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Keywords
Funkce více proměnných, parciální derivace, dvojný integrál, trojný integrál, křivkový integrál, Greenova věta, plošný integrál, Gaussova-Ostrogradského věta, potenciál, Stokesova věta.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)