česky  čs
english  en
Matematika II. (2011068)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:MA2Approved:21.04.2017
Valid until: ??Range:4P+4C
Semestr:Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných, typické aplikace.
Teacher's
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Valášek Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. RNDr. Stanislav Kračmar CSc.
Letní 2019/2020
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Valášek Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. RNDr. Stanislav Kračmar CSc.
Letní 2018/2019
doc. RNDr. František Mráz CSc.
Letní 2018/2019
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Valášek Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Kvadratické plochy v E3. Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, gradient, implicitní funkce, extrémy. Integrální počet funkce více proměnných - dvojný a trojný integrál, metody výpočtu, křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta, plošný integrál skalární a vektorové funkce, Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta. Potenciál.
Structure of tutorial
Kvadratické plochy v E3. Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, gradient, implicitní funkce, extrémy. Integrální počet funkce více proměnných - dvojný a trojný integrál, metody výpočtu, křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta, plošný integrál skalární a vektorové funkce, Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta. Potenciál.
Literarture
- J.Neustupa: Matematika II. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
- E.Brožíková, M.Kittlerová: Sbírka příkladů z Matematiky II. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)