česky  čs
english  en
Metoda konečných objemů II. (2011074)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:MKO2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s aplikacemi metody konečných objemů (MKO) v mechanice tekutin. Zaměřuje se přitom převážně na řešení vícerozměrného proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
• Metoda konečných objemů pro vícerozměrné úlohy, diskretizace rovnice konvekce s difuzí na kartézské síti.
• Sítě pro MKO v oblastech se složitou geometrií, křivočaré sítě, nestrukturované sítě
• Diskretizace rovnice konvekce s difuzí na nestrukturované síti
• Schémata vyššího řádu přesnosti pro vícerozměrné problémy
• Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelnou tekutinu, projekční metody
• Algoritmus SIMPLE pro stacionární proudění nestlačitelné tekutiny
• Řešení soustav lineárních rovnic vzniklých při aplikaci algoritmu SIMPLE
• Řešení nestacionárního problému pomocí algoritmu PISO
• Řešení vybraného problému proudění nestlačitelné tekutiny
• Algoritmus SIMPLE pro případ stlačitelné tekutiny
• Metody pro řešení stlačitelného proudění založené na numerickém toku vycházejícím z Riemannova problému
• Řešení vybraného problému proudění stlačitelné tekutiny
Literatura
• J.H. Ferziger, M. Peric: Computational methods for fluid dynamics, Springer, 2012
• H.K.Versteeg, W. Malalasekera“ An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method, Pearson, 2007
• J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
• J. Fořt, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)