česky  čs
english  en
Aplikovaná matematika pro mechaniku (2011081)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:09.04.2015
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic zaměřené na rovnice matematické fyziky
Vyučující
prof. Ing. Jaroslav Fořt CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Jaroslav Fořt CSc.
Letní 2017/2018
prof. Ing. Jaroslav Fořt CSc.
Letní 2016/2017
Osnova
Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).
Osnova cvičení
Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).
Literatura
Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT
Fořt, Neustupa: Parciální diferenciální rovnice, skripta FS ČVUT
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)