česky  čs
english  en
Matematické modelování problémů proudění (2011083)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
prof. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Jednorozměrný zákon zachování
1.1) Rovnice kontinuity v 1D
1.2) Lineární advekce
1.2.1) Charakteristiky, analytické řešení počáteční úlohy
1.2.2) Formulace smíšené úlohy, okrajové podmínky
1.3) Nelineární skalární hyperbolická rovnice (Burgersova rovnice)
1.3.1) Vznik nespojitosti a neexistence globálního klasického řešení
1.3.2) Definice slabého řešení a jeho nejednoznačnost
1.3.3) Koncept entropického řešení
1.3.4) Rankine-Hugoniotova podmínka (rychlost pohybu nespojitosti)
1.4) Další příklady nelineárních rovnic
1.5) Lineární hyperbolický systém rovnic prvního řádu
1.5.1) Diagonalizace matice A, charakteristické proměnné
1.5.2) Analytické řěšení počáteční úlohy
1.5.3) Formulace smíšené úlohy, okrajové podmínky
2) Numerické řešení jednorozměrných skalárních zákonů zachování
2.1) Metoda konečných objemů pro 1D problém
2.2) Chyba aproximace, konzistence, stabilita, globální chyba
2.3) Laxova věta o ekvivalenci
2.4) Spektrální kriterium stability
2.5) Monotónní schéma a princip maxima pro skalární problém
2.6) Princip umělé vazkosti
2.7) TVD schéma pro skalární problém
2.8) Příklady schémat: Centrální schéma, Laxovo-Wendroffovo schéma, Schéma upwind, Laxovo-Friedrichsovo (Rusanovovo) schéma, Laxovo-Wendroffovo schéma s umělou vazkostí, TVD schéma
3) Numerické řešení hyperbolických systémů v 1D
3.1) Schéma upwind
3.2) Laxovo-Freidrichsovo schéma
3.3) Laxovo-Wendroffovo (MacCormackovo) schéma
3.4) AUSM schéma pro Eulerovy rovnice
3.5) Příklady: Řešení Riemannova problému pro systém Eulerových rovnic (rázová trubice), Řešení rovnic proudění mělké vody (protržení hráze)
4) Princip metody konečných objemů pro vícerozměrné problémy
Literatura
J. Fürst, K. Kozel: Numerické metody řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
J. Fořt, K. Kozel: Numerické metody řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002
J. Fořt, K. Kozel, P. Louda, J. Fürst: Numerické metody řešení problémů proudění III, skripta ČVUT, 2004
J.H. Ferziger, M. Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer 2002
J. Blazek: Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications, Elsevier, 2001
E.F.Toro: Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction, Springer 2009
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)