česky  čs
english  en
Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích (2011084)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Principy tvorby sítí pro víceroměrné úlohy, diskretizace Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelné proudění, explicitní a semi-implicitní postupy řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou konečných objemů.
Teacher's
doc. Ing. Jiří Fürst Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
1) Principy tvorby sítí pro vícerozměrné úlohy,
2) Algebraický, eliptický a hyperbolický generátor sítě
3) Nestrukturovaná síť, triangulace
4) Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelné proudění, formulace vybraných úloh
5) Princip projekčních metod, Helmholtzova projekce
6) Metoda SIMPLE pro Stokesův problém
7) Metoda SIMPLE pro Navierovy-Stokesovy rovnice
8) Metoda PISO pro Navierovy-Stokesovy rovnice
9) Metoda umělé stlačitelnosti
10) Metoda umělé stlačitelnosti pro nestacionární problémy
11) Aplikace probraných metod na řešení vybraných úloh
Structure of tutorial
Literarture
Ferziger, Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)