česky  čs
english  en
Matematické modelování v technických aplikacích (2011087)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:OPR1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení s matematickými modely základních inženýrských problémů. Základní principy řešení úloh za pomoci matematického modelování, numerické matematiky a moderních počítačů. V rámci aplikací budou uvedeny metody konečných diferencí, konečných objemů a konečných elementů včetně různých druhů užitých sítí. Numerické simulace budou zaměřeny na řešení inženýrských problémů mechaniky kontinua.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
J. Neustupa, J. Fořt: Parciální diferenciální rovnice, skripta ČVUT, 2002
K. Kozel: Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta ČVUT 2000
J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)