česky  čs
english  en
Parciální diferenciální rovnice I. (2011088)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Budou probrány základní partie z klasické teorie parciálních diferenciálních rovnic (PDR), tedy rovnice prvního řádu, klasifikace rovnic druhého řádu, odvození některých rovnic matematické fyziky, metoda charakteristik, Fourierova metoda řad. Podrobněji bude probrána teorie eliptických rovnic, principy maxima a jednoznačnost úloh, metoda potenciálů, pojem fundamentálního řešení a metoda Greenovy funkce.
Teacher's
doc. RNDr. Stanislav Kračmar CSc.
Letní 2023/2024
doc. RNDr. Stanislav Kračmar CSc.
Letní 2022/2023
doc. RNDr. Stanislav Kračmar CSc.
Letní 2021/2022
Structure
• Studenti budou seznámeni s aparátem používaným v oblasti parciálních diferenciálních rovnic: Fourierova transformace a její užití.
• Distribuce a zobecněné derivace.
• Důležité nerovnosti: Friedrichsova nerovnost, Poicaréova nerovnost, Minkowského nerovnost atd.
• Budou probrány matematické prostředky používané v tzv. moderní teorii PDR.
• Základy funkcionální analýzy: Hilbertovy prostory, Banachovy prostory a jejich vlastnosti, lineární operátory v těchto prostorech.
• Rieszova věta.
• Pojem spojitého vnoření a kompaktního vnoření.
• Konvergentní a slabě konvergentní posloupnosti.
• Sobolevovy prostory, věta o ekvivalenci norem.
• Věta o stopách funkcí ze Sobolevova prostoru, věty o spojitém a kompaktním vnoření Sobolevových prostorů.
• Základy variačních metod řešení PDR.
• Užití výsledků funkcionální analýzy k zavedení a studiu slabých řešení eliptických, parabolických a hyperbolických rovnic.
Literarture
• K.Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL Praha 1974.
• J.Fořt, J.Neustupa: Parciální diferenciální rovnice. Nakladatelství ČVUT, Praha 2005.
• O.Vejvoda+kol.: Parciální diferenciální rovnice II. Evoluční rovnice. Matematika pro vysoké školy technické, seš. XXI. SNTL Praha 1988.
• L.C.Evans: Partial differential equations. Graduate Studies in Mathematics, Vol 19, American Mathematical Society, Second Edition 2010.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)