Pravděpodobnost a statistika (2012030)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvodní kurs do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Vyučující
prof. RNDr. Gejza Dohnal CSc.
Letní 2019/2020
prof. RNDr. Gejza Dohnal CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení a jeho charakteristiky, náhodný vektor, zákony velkých čísel a limitní věty. Vysvětlení pojmu statistické indukce, základní soubor a výběr, popis základních metod popisné statistiky, základy teorie odhadu a testování hypotéz, regresní analýza.
Osnova cvičení
Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení a jeho charakteristiky, náhodný vektor, zákony velkých čísel a limitní věty. Vysvětlení pojmu statistické indukce, základní soubor a výběr, popis základních metod popisné statistiky, základy teorie odhadu a testování hypotéz, regresní analýza.
Literatura
[1] Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10
[2] Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, SNTL Praha 1983, MVŠT sešit 11
[3] Beneš V., Dohnal G.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 1993
[4] Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika 12. Vydavatelství ČVUT 1998
Požadavky
Klíčová slova
pravděpodobnost, náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti, základní soubor, výběr, bodový odhad, interval spolehlivosti, test statistické hypotézy, regresní závislost.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.9.2021, 19:11 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)