česky  čs
english  en
Počítačová grafika (2012037)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:21.05.2010
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá matematickou teorií křivek a ploch v počítačové grafice a jejich vizualizací. K praktickému modelování a k demonstraci významných geometrických vlastností křivek a ploch je použit NURBS modelář Rhinoceros.
Vyučující
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Letní 2023/2024
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2023/2024
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Letní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2022/2023
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Letní 2021/2022
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2021/2022
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Křivka: definice, vlastnosti, podmínky spojitosti v bodě napojení dvou křivek.
• Modely křivek: Bézierova křivka (definice, vlastnosti, de Casteljau algoritmus konstrukce bodu na Bézierově křivce, napojení).
• Coonsova kubika (definice, vlastnosti), Coonsův kubický B–spline (definice, vlastnosti, uzavřený, otevřený).
• Coonsova kubika: konstrukce krajních bodů segmentů a tečných vektorů v krajních bodech).
• B–spline křivka (uniformní ukotvená křivka, definice, vlastnosti).
• Vztahy mezi modely křivek.
• Plocha: definice, vlastnosti, plátování.
• Modely ploch: přímková přechodová plocha (určená okraji ve směru u, v), plocha hyperbolického paraboloidu.
• Coonsova bilineární plocha.
• Bézierova plocha, B–spline plocha.
• Plátování. Vztahy mezi modely ploch.
• Příklady užití počítačového modelování křivek a ploch v technické praxi.
• Některé algoritmy počítačové grafiky – barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.
Osnova cvičení
Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.
Literatura
Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skritum ČVUT, Praha, 2008.
Klíčová slova
Hermitovy polynomy, Fergusonova kubika, Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka, Coonsovy polynomy, Coonsova kubika, B-spline bázové funkce, B-spline křivka, spojitost, plátování, barva, viditelnost, stínování, osvětlení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)