česky  čs
english  en
Počítačová grafika (2012037)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:21.05.2010
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá matematickou teorií křivek a ploch v počítačové grafice a jejich vizualizací. K praktickému modelování a k demonstraci významných geometrických vlastností křivek a ploch je použit NURBS modelář Rhinoceros.
Vyučující
Ing. Martin Hanek
Letní 2020/2021
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2020/2021
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2019/2020
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2019/2020
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2018/2019
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.
Osnova cvičení
Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.
Literatura
Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skritum ČVUT, Praha, 2008.
Požadavky
Klíčová slova
Hermitovy polynomy, Fergusonova kubika, Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka, Coonsovy polynomy, Coonsova kubika, B-spline bázové funkce, B-spline křivka, spojitost, plátování, barva, viditelnost, stínování, osvětlení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)