česky  čs
english  en
Numerické metody pro inženýry II. (2012054)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:NMI2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními postupy a metodami pro tvorbu rozsáhlejších programů pro řešení úloh mechaniky kontinua. Předmět se dále zabývá způsoby verifikace a validace výsledků numerických simulací. Studenti budou prezentovat vlastní práci a diskutovat v rámci ostatních prezentací. Budou také diskutovány "best practice" doporučení pro prezentaci, psaní technické zprávy, diplomové práce, ...
Osnova
• Pokročilejší použití C++
• Dědičnost
• Šablony
• Paralelní programování
• Příklady ověřování shody mezi výsledky simulací a použitým matematickým modelem, obvyklé zdroje chyb
• Příklady ověřování shody mezi výsledky simulací a experimentálními daty, obvyklé příčiny rozdílů
• Prezentace práce studentů, kritická diskuze
Osnova cvičení
Literatura
• MARTIN, Robert, C. Clean Code, Pearson, 2008, ISBN 0132350882
• JOSUTTIS, Nicolai M. The C++ Standard Library A Tutorial and Reference Second Edition [online]. 2012. ISBN 9788578110796
• Principles of Parallel Algorithm Design, http://www.parallel-algorithms-book.com/
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)