česky  čs
english  en
Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích (2013019)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:24.04.2013
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Funkce komplexní proměnné, derivace a integrál funkce komplexní proměnné, Taylorova a Laurentova řada, reziduum funkce v singulárním bodě. Laplaceova transformace včetně diskrétní formy. Přenosová funkce, konvoluce. Použití při řešení technických úloh s obyčejnými i parciálními diferenciálními rovnicemi. Fourierova transformace včetně diskrétní formy. Amplitudové spektrum signálu, filtry.
Teacher's
doc. Ing. Jan Halama Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jan Halama Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)