Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích (2013019)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:24.04.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Funkce komplexní proměnné, derivace a integrál funkce komplexní proměnné, Taylorova a Laurentova řada, reziduum funkce v singulárním bodě. Laplaceova transformace včetně diskrétní formy. Přenosová funkce, konvoluce. Použití při řešení technických úloh s obyčejnými i parciálními diferenciálními rovnicemi. Fourierova transformace včetně diskrétní formy. Amplitudové spektrum signálu, filtry.
Vyučující
doc. Ing. Jan Halama Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jan Halama Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.11.2021, 19:02 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)