Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích (2013019)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:24.04.2013
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Funkce komplexní proměnné, derivace a integrál funkce komplexní proměnné, Taylorova a Laurentova řada, reziduum funkce v singulárním bodě. Laplaceova transformace včetně diskrétní formy. Přenosová funkce, konvoluce. Použití při řešení technických úloh s obyčejnými i parciálními diferenciálními rovnicemi. Fourierova transformace včetně diskrétní formy. Amplitudové spektrum signálu, filtry.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.6.2024, 0:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)