česky  čs
english  en
Programování inženýrských aplikací I. (2013031)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:PIA1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem tohoto předmětu je úvod do C++ a objektově orientovaného programování. Studenti se seznámí s využitím některých softwarových knihoven, použitím debuggeru, profileru a dalších podpůrných nástrojů.
• Seznámení s volně dostupnými kompilátory C++
• Základní datové typy
• Základní příkazy jazyka C++, rozhodování, cyklus, přepínač
• Funkce, způsoby předávání parametrů
• Datové proudy ve standardní knihovně, standardní vstup a výstup, čtení a zápis do souboru
• Pointery, pole, dynamická alokace
• Pole ve standardní knihovně (std::vector)
• Práce s řetězci (pole znaků, std::string)
• Třídy, dědičnost, ...
• Metaprogramování pomocí šablon
• Debugger, profiler
• Paralelizace pomoci OpenMP
Vyučující
Ing. Matěj Klíma Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Matěj Klíma Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Matěj Klíma Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. David Trdlička Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Seznámení s volně dostupnými kompilátory C++
Základní datové typy
Základní příkazy jazyka C++, rozhodování, cyklus, přepínač
Funkce, způsoby předávání parametrů
Datové proudy ve standardní knihovně, standardní vstup a výstup, čtení a zápis do souboru
Pointery, pole, dynamická alokace
Pole ve standardní knihovně (std::vector)
Práce s řetězci (pole znaků, std::string)
Třídy, dědičnost, ...
Metaprogramování pomocí šablon
Debugger, profiler
Paralelizace pomoci OpenMP
Literatura
VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++ , Grada 2006, ISBN 80-247-1494-9
ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku C++ 2 díl, Grada publishing, 2006, ISBN 80-247-1015-3
STROUSTRUP, Bjarne. The C++ Programming Language 4Th Edition. 2013. ISBN 9780321563842.
www.research.att.com/~bs
Požadavky
Základní znalost jazyka C
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)