česky  čs
english  en
Diplomová práce (2013998)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:DPApproved:20.06.2016
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Diplomová práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v zadaném problému, práce s technickými podklady a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů, která končí odevzdáním písemné práce v předepsaném formátu.
Structure
Dle zadaného tématu diplomové práce.
Structure of tutorial
Literarture
Dle zadaného tématu diplomové práce.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)