česky  čs
english  en
Mongeovo promítání (2016047)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:24.04.2014
Valid until: ??Range:1P+0C
Semestr:ZCredits:1
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Základy pravoúhlého promítání na dvě navzájem kolmé průmětny
Teacher's
Ing. Jaroslav Cibulka
Zimní 2023/2024
Ing. Jaroslav Cibulka
Zimní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2021/2022
Structure
Princip Mongeova promítání
Zobrazení bodu, přímky, roviny, vzájemná poloha.
Vzdálenost bodu od roviny, bodu od přímky.
Sklápění promítací roviny, skutečný tvar rovinného objektu.
Zobrazení kružnice.
Zobrazení vybraných těles - hranol, koule, válec, jehlan.
Literarture
https://mat.fs.cvut.cz/kg/download/monge-skripta.pdf
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)