česky  čs
english  en
Seminář z numerické matematiky (2016066)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:26.01.1998
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Upevňování učiva z předmětu Numerická matematika. Aplikační příklady. Typové úlohy.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)