česky  čs
english  en
Konstruktivní geometrie A (201A018)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:KGAApproved:21.04.2017
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Structure
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literarture
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)