Konstruktivní geometrie A (201A018)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:KGASchválen:21.04.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Osnova
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literatura
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 8:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)