česky  čs
english  en
Konstruktivní geometrie A (201A021)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:30.11.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Osnova
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literatura
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
Klíčová slova
Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, lineární perspektiva, trajektorie, obálka, polodie, šroubovice, rotační plocha, šroubová plocha, řez, meridián, obalová plocha, charakteristika obalové plochy, rozvinutelná plocha, přechodová plocha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)