Vybrané statě z fyziky (2021014)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:VSFSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět prohloubí studentům znalosti vybraných partií základních kurzů fyziky s důrazem na využití fyzikálních jevů v technických aplikacích (např. lasery, elektronové svazky, rentgenová difrakce, termofyzikální vlastnosti látek). Studenti nově získají a prohloubí znalosti ve fyzice pevných látek a kapalin a seznámí se s metodami diagnostiky jejich vlastností. Předmět studenta odborně profiluje na fyzikální tématiku navazujícího studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.2.2024, 23:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)