česky  čs
english  en
Vybrané statě z fyziky (2021014)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:VSFApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět prohloubí studentům znalosti vybraných partií základních kurzů fyziky s důrazem na využití fyzikálních jevů v technických aplikacích (např. lasery, elektronové svazky, rentgenová difrakce, termofyzikální vlastnosti látek). Studenti nově získají a prohloubí znalosti ve fyzice pevných látek a kapalin a seznámí se s metodami diagnostiky jejich vlastností. Předmět studenta odborně profiluje na fyzikální tématiku navazujícího studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství.
Teacher's
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2020/2021
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)