česky  čs
english  en
Fyzika pevných látek (2021016)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:FPLApproved:23.02.2021
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Klasifikace pevných látek, moderní materiály, vazby v pevných látkách, krystalografické soustavy, poruchy krystalové mříže, difúze. Tepelné vlastnosti pevných látek, elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model. Pásový model, pásové struktury kovů, polokovů, izolantů a polovodičů. Polovodičové a pevnolátkové lasery. Termoelektrické a magnetoelektrické jevy. Magnetické vlastnosti pevných látek. Supravodivost.
Structure
• Látky krystalické, polykrystalické, amorfní, kovová skla, fulerény, nanotrubičky.
• Vazby v pevných látkách, krystalové struktury, poruchy krystalových struktur.
• Kmity atomů, fonony, model jednorozměrné mřížky, první Brillouinova zóna.
• Tepelné vlastnosti pevných látek, klasický a kvantový model, elektronový plyn. Difúze v pevných látkách.
• Elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model, aplikace na fotoelektrický jev.
• Základní rysy pásové struktury kovů, polokovů, izolantů a polovodičů, koncentrace nosičů náboje.
• Přechody kov-polovodič, základní polovodičové součástky.
• Základy teorie laserů, polovodičové a pevnolátkové lasery.
• Základní termoelektrické a galvanomagnetické jevy.
• Diamagnetizmus, a paramagnetizmus, experimentální fakta, fyzikální podstata, aplikace.
• Feromagnetizmus : experimentální fakta, hysterezní smyčka, teplotní závislost magnetizace, Curieův bod, měkká a tvrdá magnetika, aplikace. Supravodivost
• Moderní metody studia pevných látek
Literarture
• Majerníková E., Fyzika pevných látek, UP Olomouc, 1999
• Eckertová L. a kol. Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha 1992.
• Grosso, G., Parravicini, G. P. Solid State Physics, Second edition, Waltham, Massachusetts: Elsevier, 2014.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)