česky  čs
english  en
Struktura krystalických materiálů (2021018)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:SKMSchválen:09.09.2021
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřený na uspořádání atomů ve struktuře pevných látek. Jsou probírány aplikačně zajímavé struktury od kovových látek po molekulové krystaly. Předmět se věnuje také možnostem pozorování atomové struktury s využitím rentgenového záření, a to jak z pohledu průměrné tak lokální struktury. Cílem předmětu je i použití a osvojení si speciálních programů určených ke studiu a analýze struktury a mikrostruktury pevných látek.
Osnova
1. Struktura kovů.
2. Struktura keramických látek.
3. Molekulové a speciální krystaly.
4. Uspořádanost.
5. Experimentální metody studia krystalů.
6. Difrakce rentgenového záření na krystalech
7. Rentgenová difrakce polykrystalických materiálů.
8. Fázová analýza.
9. Analýza textury.
10. Stanovení napětí.
11. Software pro řešení struktury z práškových difrakčních záznamů.
12. Rietveldova metoda, aplikace, využití a interpretace výstupů.
13. Totální rozptyl a párová distribuční funkce.
Literatura
Kraus I., Struktura a vlastnosti krystalů, Academia, Praha 1993.
De Graff M., McHencry M. E.: Structure of Materials: An Introduction to Diffraction, and Symmetry, Cambridge university press, Cambridge, 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)