česky  čs
english  en
Fyzika a moderní technologie (2021019)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FMOTSchválen:18.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa. Mechanické kmitání a vlnění. Elektrické, magnetické a elektromagnetické pole. Optika. Interakce záření s látkou. Úvod do moderní fyziky, fotoelektrický jev, rentgen, laser. Laboratorní cvičení – 5 úloh souvisejících s přednášenou látkou.
Vyučující
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Petr Vlčák Ph.D.
Letní 2023/2024
Osnova
1. Kinematika hmotného bodu.
2. Dynamika hmotného bodu.
3. Mechanika tuhého tělesa.
4. Mechanické kmitání vlnění (akustické vlnění, interference vln).
5. Základy teorie elektrického a magnetického pole.
6. Elektromagnetické vlnění.
7. Geometrická optika.
8. Vlnová optika.
9. Polarizace, princip holografie, metody záznamu.
10. Úvod do moderní fyziky.
11. Černé těleso, emisivita, fotoelektrický jev.
12. Princip činnosti laseru, rentgenové záření.
13. Moderní fyzika a její využití v praxi.
Osnova cvičení
Laboratorní cvičení – 5 úloh souvisejících s přednášenou látkou.
Teoretická cvičení - procvičování látky z přednášek formou příkladů.
Literatura
BUDINSKÁ, Zuzana, Petr DUCHÁČEK, Zdeněk KOHOUT a Miroslav JÍLEK. Fyzika I. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. ISBN 978-80-01-06673-7.
BUDINSKÁ, Zuzana, Petr DUCHÁČEK, Zdeněk KOHOUT. Fyzika II. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. ISBN 978-80-01-06947-9
Doporučená literatura:
SAMEK, Ladislav, VLČÁK, Petr. Sbírka příkladů z fyziky I. Praha, České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06308-8.
KOHOUT, Zdeněk. Laboratorní cvičení z fyziky. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03703-4.
Požadavky
Zápočet - 100 % účast, laboratorní protokoly, písemný test.
Zkouška - písemná i ústní část.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)