česky  čs
english  en
Fyzika I (2021026)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:FY1Approved:05.04.2017
Valid until: ??Range:4P+2L
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Mechanika hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, pevného kontinua a tekutin. Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole.
Teacher's
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2020/2021
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2020/2021
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2019/2020
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2019/2020
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Miroslav Jílek CSc.
Zimní 2018/2019
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2018/2019
Structure
1.Kinematika hmotného bodu.
2.Dynamika hmotného bodu.
3.Mechanika soustavy hmotných bodů.
4.Tuhé těleso.
5.Mechanika pevného kontinua.
6.Mechanika tekutin.
7.Kmity a vlnění.
8.Molekulová fyzika a termodynamika.
9.Fyzikální pole. Gravitační pole.
10.Elektrostatické pole.
11.Magnetické pole.
12.Elektromagnetická indukce.
Structure of tutorial
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literarture
Černý a kol.: Fyzika I. ČVUT 2002, 2004, 2007
Requirements
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)