česky  čs
english  en
Fyzika II (2021027)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY2Schválen:24.01.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Elektromagnetické pole.
Geometrická a vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Vyučující
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2020/2021
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Letní 2020/2021
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2019/2020
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Letní 2019/2020
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2018/2019
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
1.Elektromagnetická indukce.
2.Elektromagnetické pole.
3.Maxwellovy rovnice.
4.Geometrická optika.
5.Vlnová optika.
6.Interference světla.
7.Základy kvantové fyziky.
8.Fotoelektrický jev, rentgenové záření.
9.Vlnová mechanika.
10.Atomová fyzika.
11.Fyzika atomového jádra.
12.Typy jaderných přeměn.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Sopko a kol.: Fyziky II. Vydavatelství ČVUT v Praze.2005
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)