Fyzikální základy moderních technologií (2022010)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vakuová technika : teoretické základy, vývěvy, měření nízkých tlaků, aplikace ve strojírenství. Výboje v plynech, fyzikální a plazmochemické metody úprav povrchů a vytváření povlaků. Lasery : princip laseru, druhy laserů, fyzikální základy laserových technologií ve strojírenství. Piezoelektrický jev: princip, aplikace v technice, generace ultrazvuku, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy.
Vyučující
doc. Ing. Petr Vlčák Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Petr Vlčák Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Petr Vlčák Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod, přehled moderních technologií založených na fyzikálních principech.
2. Fyzikální jevy v soustavách při nízkých tlacích, vliv povrchů.
3. Metody získávání nízkých tlaků v technologických zařízeních.
4. Metody měření nízkých tlaků a dalších parametrů v technologických zařízeních.
5. Výboje v plynech, vlastnosti a parametry plazmatu a jejich měření.
6. Fyzikální podstata technologií pro modifikace povrchů, aplikace ve strojírenství.
7. Fyzikální a plazmochemické metody vytváření povlaků.
8. Teoretické základy laserů, stimulovaná emise.
9. Charakteristika laserového záření, druhy laserů, základní konstrukční prvky.
10. Fyzikální základy laserového řezání, svařování a gravírování.
11. Fyzikální základy speciálních laserových technologií.
12. Podstata piezoelektrického jevu, generace ultrazvuku.
13. Uplatnění piezoelektrického jevu v technice, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy.
Osnova cvičení
Základy práce s vakuovými soustavami, depozice tenkých vrstev fyzikálními metodami, měření mechanických vlastností tenkých vrstev. Základy práce s lasery, úpravy světelných svazků, aplikace piezoelektrického jevu.
Literatura
Boušek J., Vakuová technika, FEKT VUT v |Brně, 2005
Pátý L., Petr J., Vakuová technika, skriptum ČVUT, 1990
Musil J., Vyskočil J.: Tenké vrstvy nitridu titanu, Academia, 1989
J. Vyskočil - http://www.vakspol.cz/lsvt05/Vyskocil.pdf
Mattox D.M., Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing, Noyes Publications, New Yersey, 1998
Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P., Úvod do laserové techniky, ČVUT Praha, 1998
Kreidl M., Šmíd R., Technická diagnostika, BEN, 2006
Švehla Š., Figura Z, Ultrazvuk v technológii, Alfa 1984
Požadavky
Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II, základy práce s počítači.

Klíčová slova
Lasery, laserové technologie, piezoelektrický jev, ultrazvuk, nanoposuvy, vakuová technika, vakuoměry, vývěvy, PVD, CVD.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 17:24 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)