česky  čs
english  en
Oborový projekt II (2022122)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:OP2Approved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je koncipován individuálně na témata profilující odborné zaměření studentů. Studenti jsou vedeni k aplikaci nabytých znalostí při řešení zadaného tématu a individuálnímu přístupu. V závěru semestru jsou prezentovány dosažené výsledky, u kterých se předpokládá přesah do bakalářské práce.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení studentům rozšiřují potřebné teoretické základy a umožňují využít přístrojové/softwarové vybavení pro řešení tématu.
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)