Oborový projekt II (2022122)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:OP2Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je koncipován individuálně na témata profilující odborné zaměření studentů. Studenti jsou vedeni k aplikaci nabytých znalostí při řešení zadaného tématu a individuálnímu přístupu. V závěru semestru jsou prezentovány dosažené výsledky, u kterých se předpokládá přesah do bakalářské práce.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení studentům rozšiřují potřebné teoretické základy a umožňují využít přístrojové/softwarové vybavení pro řešení tématu.
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 1.6.2020, 5:26 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)