česky  čs
english  en
Praktikum z Fyziky II (2023012)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:PF2Approved:08.04.2014
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky II. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.
Structure
Elektromagnetická indukce.
Elektromagnetické pole.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Vlnová mechanika.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Structure of tutorial
Elektromagnetická indukce.
Elektromagnetické pole.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Vlnová mechanika.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Literarture
Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004
Requirements
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)