Praktikum z Fyziky II (2023012)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:PF2Schválen:08.04.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky II. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.
Osnova
Elektromagnetická indukce.
Elektromagnetické pole.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Vlnová mechanika.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Osnova cvičení
Elektromagnetická indukce.
Elektromagnetické pole.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Vlnová mechanika.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Literatura
Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004
Požadavky
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 4:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)