česky  čs
english  en
Praktikum z Fyziky I (2023013)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:PFY1Approved:09.01.2018
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky I. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.
Structure
Kinematika hmotného bodu.
Dynamika hmotného bodu.
Mechanika soustavy hmotných bodů.
Tuhé těleso.
Mechanika pevného kontinua.
Mechanika tekutin.
Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole. Gravitační pole.
Elektrostatické pole.
Magnetické pole.
Elektromagnetická indukce.
Structure of tutorial
Kinematika hmotného bodu.
Dynamika hmotného bodu.
Mechanika soustavy hmotných bodů.
Tuhé těleso.
Mechanika pevného kontinua.
Mechanika tekutin.
Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole. Gravitační pole.
Elektrostatické pole.
Magnetické pole.
Elektromagnetická indukce.
Literarture
Budinská: Fyzika I. ČVUT Praha, 1. Vydání, 2020.

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha

Sopko, Samek: Repetitorium z fyziky pro přijímací zkoušky na TU. ČVUT Praha
Requirements
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)