česky  čs
english  en
Projekt II (2023112)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:PRO2Approved:01.08.2019
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
V předmětu Projekt II posluchači tvůrčí činností dále rozvíjí a získávají znalosti související s jeho zaměřením. Projekt je vázán na náplň odborných předmětů, které posluchači absolvují v aktuálním semestru.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení jsou zaměřená na praktické řešení studovaných oblastí.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)