Projekt II (2023112)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:PRO2Schválen:01.08.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu Projekt II posluchači tvůrčí činností dále rozvíjí a získávají znalosti související s jeho zaměřením. Projekt je vázán na náplň odborných předmětů, které posluchači absolvují v aktuálním semestru.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení jsou zaměřená na praktické řešení studovaných oblastí.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 19:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)