česky  čs
english  en
Diplomová práce (2023998)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:DPApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Zaměření diplomové práce je individuální. Téma, náplň a obsahové meze stanoví vedoucí diplomové práce. Je vyžadován samostatný přístup řešení.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení se zaměřují na rozbor tematických celků dle charakteru diplomové práce.
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)