česky  čs
english  en
Fyzika v praxi (2025002)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:07.02.2012
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět přibližuje studentům některé fyzikální jevy, které mohou pozorovat nebo využívat v praxi a vybrané kapitoly z fyziky, které nejsou součástí osnov základního kurzu fyziky. Součástí výuky jsou i experimenty a exkurze na vědecké pracoviště. Témata, která jsou v rámci tohoto předmětu probírána, jsou např. kyvadlo, vlnění, princip hudebních nástrojů, lékařských přístrojů, jevy v atmosféře, zajímavé příklady z kvantové fyziky, základy teorie relativity.
Osnova
Sylabus předmětu: Fyzika v praxi

1. Mechanika: zdánlivé síly, pohyb na kolotoči, Foucaltovo kyvadlo, jojo.

2. Kmitání, vlnění: Lissajousovy obrazce, Chladniho obrazce, princip mikrovlnné trouby, měření vlnové délky mikrovln, vlny na vodní hladině, tsunami.

3. Tekutiny: vývěvy, přetlak, odpor prostředí, základy aerodynamiky, bumerang, bažiny.

4. Optika: optická vlákna, duha, barva nebe, fata morgána.

5. Gravitační pole: grav. pole uvnitř Země, slapové jevy, kosmické rychlosti, pohyb rakety.

6. Hudební nástroje - základní principy, ladění. Elektrické hudební nástroje.

7. Elektřina a magnetismus: fotočlánky, urychlovače, polární záře, bouřka.

8. Kvantová fyzika: kvantová fyzika z různých pohledů, zajímavé příklady.

9. Jaderná fyzika: radioaktivita, jaderné elektrárny, Velký třesk.

10. Fyzika v medicíně: EKG, rtg, ultrazvuk, lasery, gama nůž, CT, PET, NMR, radioterapie.

11. Exkurze (např. školní jaderný reaktor FJFI ČVUT Praha, Ústav jaderného výzkumu Řež).
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)