česky  čs
english  en
Záření a jeho interakce s látkou (2026007)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:03.11.1996
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:8Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Obecné zákonitosti průchodu ionizujícího záření látkou. Ionizační a radiační ztráty energie. Interakce záření gama s prostředím. Průchod neutronů, rozptyl, záchyt, jaderné reakce s neutrony. Zdroje ionizujícího záření. Detekce a dozimetrie ionizujícího záření.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)