česky  čs
english  en
Seminární cvičení z fyziky (2026016)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:03.11.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:1Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Procvičení a prohloubení znalostí středoškolské fyziky určené zejména absolventům průmyslových škol.
Structure
Pohyb hmotného bodu. Mechanická práce, výkon. Gravitační pole. Mechanika kapalin. Molekulová fyzika a termodynamika. Elektrické a magnetické pole. Elektromagnetické vlnění.Optika. Základy jaderné fyziky.
Structure of tutorial
Pohyb hmotného bodu. Mechanická práce, výkon. Gravitační pole. Mechanika kapalin. Molekulová fyzika a termodynamika. Elektrické a magnetické pole. Elektromagnetické vlnění.Optika. Základy jaderné fyziky.
Literarture
Sopko,Samek: Repetitorium z fyziky. ČVUT, Praha 2005
Requirements
Aktivní účast na cvičení a minimálně 75 % docházky.
Keywords
Hmotný bod. Rovnoměrný pohyb.Práce. Výkon. Gravitace. Pole. Optika. Jádro.Záření černého tělesa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)