Angličtina - bakalářská zkouška (2041061)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBANSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
viz Moodle
Osnova cvičení
Gramatika: modalita, tvoření slov, souslednost časů
Odborná angličtina: interpretace grafů, zdroje energie, životní prostředí
Gramatika: vedlejší věty, předminulý čas
Konverzační okruhy: studium
Odborná část: vzdělávání, věda a výzkum
Literatura
Cambridge English for Engineering
English for Mechanical Engineering
Murphy: English Grammar in Use
Interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

viz Moodle
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 1:19 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)