Španělština - bakalářská zkouška (2041064)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBSPSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
O. Alfonsel: Espanol básico para ingenieros
Fiesta 1, 2, 3
Interní, materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2021, 10:36 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)