česky  čs
english  en
Český jazyk (UA - Ukrajina) (2041067)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:UACJSchválen:01.04.2022
Platí do: ??Rozsah:130B
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1- A2
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Literatura
Holá, Bořilová: Čeština expres A1/1, A1/2
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)