česky  čs
english  en
Angličtina - magisterská zkouška (2041081)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:ZMANApproved:28.04.2011
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:*Credits:1
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
Interní materiály - základní odborné výrazy
Requirements
I. Písemná část zkoušky - kontrola zvládnutí gramatiky v předepsaném rozsahu - forma testu
II. Ústní část zkoušky -předpokladem je úspěšné zvládnutí písemné části:
Dovednost konverzační, četba a překlad textů, jejich redukce, otázky k tématu, gramaticko-lexikální transformace vět,
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)