česky  čs
english  en
Čeština - magisterská zkouška (2041086)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZMCZSchválen:29.02.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova


Literatura
Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?
lekce 1 - 15
interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZMCZ-2041086/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)